ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

اعضاء و همراهان محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران، مدیران محترم دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها، رؤسای محترم تشکل‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع،...

Read More


ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

نخستین نشست هیئت‌مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

اعضای محترم کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت، فعالان حوزه‌های صنعتی، دانشگاهی، پژوهشی، استارت‌آپی و شرکت‌های دانش‌بنیان،...

Read More


نخستین نشست هیئت‌مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

برای حل چالش مدیریت پسماند استان‌های شمال کشور، شفاف‌سازی مناسبات بازار و همکاری شهروندان در اولویت باشد

«تسریع در ابلاغ دستورالعمل تنظیم مناسبات بازار پسماند و ضایعات قابل بازیافت، شتابدهی و توسعه اپلیکیشن‌های خرید و جمع‌آوری ضایعات...

Read More


برای حل چالش مدیریت پسماند استان‌های شمال کشور، شفاف‌سازی مناسبات بازار و همکاری شهروندان در اولویت باشد

بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندها در نشست کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران

آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی در نشست کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط...

Read More


بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندها در نشست کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران

بازتاب مقاله «مدیریت پسماند در بن‌بست ناکارآمدی» در خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هفتم

بازتاب مقاله «مدیریت پسماند در بن‌بست ناکارآمدی» از امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض...

Read More


بازتاب مقاله «مدیریت پسماند در بن‌بست ناکارآمدی» در خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هفتم

اخبار

کلید توسعه صنعت بازیافت

((مصلحت ملی)) به جای ((منافع سازمانی و بنگاهی))

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در مصاحبه با خبر رادیو ایران، علت پیشی گرفتن بازیافت کنندگان خارجی از صنایع بازیافت ایران را ((کند بودن روند ایجاد شرکت های دانش بنیان و از دست رفتن انگیزه های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت به واسطه عدم وجود حمایت های قانونی کافی خصوصا تعرفه خرید تضمینی برق نیروگاههای زباله سوز))خلاصه نمودند. ایشان فعالیت نامحدود بازیافت کنندگان ((در درون مجموعه شهرداری تهران)) را تضمین کرد.

رویدادها

نخستین نشست هیئت‌مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

اعضای محترم کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت، فعالان حوزه‌های صنعتی، [...]

مدارک

جای خالی مشارکت

یادداشت دبیرکل اتحادیه در روزنامه اعتماد

شاید باورپذیر نباشد که طبق آمار، سرانه تولید پسماند ایران کمتر از نصف سرانه تولید پسماند کشور آلمان است. پس چگونه است که ((ما زیر زباله دفن می شویم))، اما آلمان دو سوم پسماند تولیدی خود را بازآفرینی می کندو تنها ۱٫۵% از آن به محل دفن می رسد؟ پاسخ آن است که علت وجود مشکل پسماند در ایران، تولید پسماند به خودی خود نیست، بلکه نگرش و درک غلط از فرایندهای فرهنگی و اجتماعی و در پی آن، ناکارآمدی ساختاری چرخه ی مدیریت پسماند کشور، در برنامه ریزی، نظارت و اجراست.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید