برآورد نحوه اجرای ماده دوازدهم آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در بخش واردات در نامه اتحادیه به مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست.

 در اخبار, مدارک

اتحادیه صنایع بازیافت ایران با ارسال نامه‌ای به آقای دکتر لیاقتی، مدیرعامل محترم صندوق ملی محیط زیست، ضمن ارائه برآوردی از نحوه اجرای ماده دوازدهم آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در بخش واردات، و معرفی گروه-تعرفه‌هایی که در گزارشات صندوق به گمرک جمهوری اسلامی ایران از قلم افتاده‌اند، طی تحلیلی مقادیر ارزش ریالی کالاهای وارداتی را در هر گروه-تعرفه و نیم‌درهزار آنها را به صندوق اعلام نمود.
در این نامه آمده است: « این اتحادیه به نمایندگی از صنایع بازیافت کشور، اعتقاد راسخ دارد که در نظر گرفتن نیم در هزار ارزش کالاهای وارداتی یا تولید داخل به عنوان هزینه بازیافت، در شرایطی که در کشورهای رقیب، کل هزینه بازیافت محاسبه و از وارد کننده یا تولیدکننده کالا اخذ می‌گردد، امری غیرکارشناسی و ناکافی است؛ جدای از این در قانون فعلی هیچ‌گونه سازوکاری برای چگونگی وصول این وجوه از فاکتور فروش تولیدات داخل کشور ملاحظه نگردیده که این موارد و سایر نارسایی‌های قانون مدیریت پسماندها بایستی در فرآیند بازنگری قانون مد نظر قرار گیرد. … یقینا مقادیر نیم در هزار یاد شده در این گزارش حداقل مطالبات صنایع بازیافت کشور و صندوق ملی محیط زیست از واردات کالاهای مشمول ماده دوازدهم آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بوده و به هر میزان که وصول گردد می‌تواند موجب به جریان درآمدن خونی تازه در رگهای صنعت بازیافت، تقویت این صنعت در رقابت با رقبای خارجی، جلوگیری از هدر رفت منابع کشور، سرازیرشدن مقادیر قابل توجه ارزش افزوده به اقتصاد کشور و در یک کلام یک جهش چشمگیر اقتصادی گردد.»

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید