صدور مجوزهای زنجیره بازیافت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت مقررات‌زدایی رسید

 در اخبار, مدارک

به منظور ساماندهی و مدیریت یکپارچه خدمات لجستیک معکوس در سطح کشور و با تأکید بر جلوگیری از بروز تخلفات گسترده نظیر تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم ارائه صورتحساب، قاچاق و مباشرت در آن؛ صدور مجوزهای کسب‌وکارهای زنجیره بازیافت و لجستیک معکوس (شامل خرید، تفکیک از مبدأ، بازرسی و جمع‌آوری مواد و کالاهای قابل بازیابی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در شصت‌وهفتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب رسید و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس این هیئت به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شد.

بر همین اساس، دستورالعمل‌های مرتبط با صدور این مجوزها به زودی تصویب و به کلیه متقاضیان کسب‌وکار در این حوزه تخصصی ابلاغ خواهد شد.

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید