کلیات پروپوزال بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران به تصویب هیئت‌مدیره رسید.

 در اخبار, مدارک

هفتمین جلسه هیئت‌مدیره برگذار و پس از تعیین «ساماندهی صنوف و صنایع بازیافت جهت یافتن جایگاه این صنایع در اقتصاد ملی» به عنوان هدف اصلی هیئت مدیره، تبدیل اتحادیه و گروههای تخصصی عضو به فدراسیون و تشکل‌های جانبی با پنج رای موافق و یک رای مخالف به تصویب هیئت مدیره رسید. در ادامه کلیات طرح بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنایع بازیافت ایران که توسط دبیرکل در جلسه قبلی ارائه گردیده بود با شش رای موافق مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پیوست‌های این طرح که به ماهیت و شکل انجام این کار اختصاص دارد در جلسات بعدی هیئت‌مدیره مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد.

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید