مهندس صدرنژاد به عنوان دبیرکل اتحادیه انتخاب گردید.

 در اخبار, گالری

چهارمین جلسه هیئت‌مدیره اتحادیه برگذار و پس از انجام مذاکرات نهایی، آقای مهندس سیدتوحید صدرنژاد با پنج رای موافق، دو رای ممتنع و دو رای مخالف به عنوان دبیرکل اتحادیه انتخاب گردید. مقرر گردید دبیرخانه اتحادیه موقتا به محل شرکت تعاونی مروارید مشکین منتقل گردد. رسیدگی به حسابهای اتحادیه در سالهای ۹۲ و ۹۳، طراحی و تدوین برنامه بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنعت بازیافت کشور و تدوین اسناد بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان اولویت‌های اصلی دبیرکل مطرح و به تصویب هیئت‌مدیره رسید.

12

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

13 + یازده =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید