مهندس صدرنژاد به عنوان دبیرکل اتحادیه انتخاب گردید.

 در اخبار, گالری

چهارمین جلسه هیئت‌مدیره اتحادیه برگذار و پس از انجام مذاکرات نهایی، آقای مهندس سیدتوحید صدرنژاد با پنج رای موافق، دو رای ممتنع و دو رای مخالف به عنوان دبیرکل اتحادیه انتخاب گردید. مقرر گردید دبیرخانه اتحادیه موقتا به محل شرکت تعاونی مروارید مشکین منتقل گردد. رسیدگی به حسابهای اتحادیه در سالهای ۹۲ و ۹۳، طراحی و تدوین برنامه بهینه‌سازی و تجدید ساختار تشکل صنعت بازیافت کشور و تدوین اسناد بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان اولویت‌های اصلی دبیرکل مطرح و به تصویب هیئت‌مدیره رسید.

12

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید