با تصویب هیئت دولت، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به بازنگری در قانون مدیریت پسماندها و اسناد پایین‌دستی آن گردید.

 در اخبار, مدارک

پیرو مکاتبات و پیگیری‌های اتحادیه در خصوص نارسایی‌های قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن نظیر:
نادیده‌‌گرفتن جایگاه بخش خصوصی در توسعه صنایع سبز،
عدم پیش‌بینی و اعمال مکانیزمهای حمایتی و مشوق کافی،
عدم تعریف و تفکیک دقیق نهادهای سیاستگزار، برنامه‌ریز، ناظر و مجری حوزه مدیریت پسماندها از یکدیگر،
عدم صراحت قوانین و اسناد بالادستی در خصوص مناسبات حاکم بر بازار، و
عدم وجود ضمانتهای اجرایی لازم و کافی
و قول مساعد مسئولین محترم اجرایی، هیئت محترم دولت در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ بازنگری این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن را بررسی و تصویب نمود. بر اساس تصویب‌نامه ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه مجری، مکلف به بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن گردیده است.

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید