تکمیل کدهای آیسیک صنعت اسقاط

 در اخبار, مدارک

در راستای گسترش رشته فعالیت‌های صنعتی در حوزه اسقاط و بازیافت در کشور و نیاز مبرم به ساماندهی و طبقه‌بندی این فعالیت‌ها، با پیشنهاد کارگروه صنعت اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت کدهای آیسیک مرتبط با صنعت اسقاط (زیرشاخه ۳۷۱۰۳۱۲۳) تکمیل گردید.

تا پیش از این، کدهایی که در صنعت اسقاط تعریف شده بود صرفا منحصر به رشته فعالیت‌های اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌های فرسوده بود؛ حال آنکه با توجه به نیاز بازار این امر ضروری به نظر می‌رسید که برای سایر انواع وسائط نقلیه فرسوده مطابق با تعریف دقیق آن (هر وسیله ای که دارای نیروی محرکه بوده و مجهز به مکانیسمی برای تغییر جهت باشد) و قطعات نیازمند به دمونتاژ نیز کدهای جدید آیسیک تعریف و ایجاد گردد.

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید