رد درخواست تجدید نظر شهرداری‌ها در خصوص رای جلسه ۵۳۰ شورای رقابت در خصوص شکایت فعالان جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت

 در اخبار داغ, مدارک

در خواست تجدیدنظرخواهی شهرداری‌ها بر رای جلسه ۵۳۰ شورای رقابت در خصوص شکایت فعالان جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از ایشان با رأی شماره ۱۳۹/۰۲/ هـ ت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت تجدیدنظر رد شد.

بر اساس این رأی، «درباره تجدید نظر خواهی شهرداری های تهران وبندرعباس و بوشهرنسبت به تصمیم شماره ۵۳۰ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ که طی آن به شرحی که در گردش کار بالا ذکر شده، شهرداری‌ها نباید مانع فعالیت اشخاص دارای مجوز مندرج در درگاه ملی مجوزها شوند نظر به محتویات پرونده واستدلال منعکس در متن رأی تجدیدنظر خواسته واینکه مصوبه ۶۷ هیأت مقررات زدایی در حال حاضر به قوت واعتبار خود باقی است، لذا اعتراض تجدید نظر خواهان بگونه‌ای نیست که موجب تخدیش تصمیم مورد اعتراض باشد بنابراین ضمن رد تجدید نظرخواهی تصمیم معترض عنه تأیید میشود واضافه می‌نماید که ایراد شهرداری تهران به صلاحیت شورای رقابت، با لحاظ مواد ۷ و۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مردود اعلام می گردد. تصمیم صادره قطعی است.»

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید