رفع مشکل بیمه‌پردازی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی

 در اخبار, مدارک

با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح از سوی تامین اجتماعی فراهم شد و مشکل بیمه‌پردازی مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها مرتفع گردید.


بنا بر اعلام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار، با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی (به شماره ۱۰۱۵۳/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱)، مشکل دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی شاغل در کارگاه‌ها مرتفع گردید.

به موجب تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، “در مواردی که کارفرمایان موضوع بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.”

در این ارتباط سازمان تامین اجتماعی بر این باور بود که با تصویب تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها که حقوق دریافت می‌کنند از شمول بند الف ماده قانونی مذکور (بیمه اجباری) خارج و به صورت اختیاری تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته اند و لذا سازمان در جهت اجرای این تبصره، با صدور دستورالعمل داخلی اعلام نمود که اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، صرف نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، الزاماً باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد و لیست بیمه ارسال نمایند.

در مقابل این رویه سازمان تامین اجتماعی، معترضین و صاحبان کسب و کارها معتقد بودند که در بند (ت) ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی صراحتاً اعلام شده است مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمی‌نمایند، مشمول این مصوبه می شوند و اشاره صریح یا غیرصریحی دال بر حذف اشخاص حقوق‌بگیر از مقررات بیمه اجباری نشده است، زیرا براساس بند ۱ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی هر کسی که در قبال کار، حقوق دریافت می‌کند مشمول بیمه اجباری است. مجدداً این موضوع در بخشنامه ۹ مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که در جهت اجرای تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی ابلاغ شده نیز مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن این بخشنامه از سوی ادارات سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی گردد.

در این ارتباط و بنابر اعتراض فعالان بخش خصوصی، موضوع “نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها” در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ با حضور نمایندگان قوای سه گانه و سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به توافق اعضای کمیته حمایت از کسب و کار و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حاضر در جلسه مقرر شد «کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، جهت تنظیم مقررات نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت ها تشکیل شود و مقررات تدوینی ظرف مدت حداکثر یک ماه طی بخشنامه ای به کلیه ادارات سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردد.»

پیرو این مصوبه، جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب و کار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ برگزار و قرار شد تا “سازمان تامین اجتماعی اقدام لازم جهت اجرای بخشنامه ۹ درآمد به شماره ۳۶۰۲۷/۵۰۲۰ مصوب ۱۳۹۰ را انجام داده و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را لغو نماید.”

با عنایت به توافق صورت گرفته و همچنین مکاتبات و پیگیری‌های دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار در تعامل با کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران؛ سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره ۱۰۱۵۳/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ را صادر و به مدیران کل تامین اجتماعی استان ها ابلاغ نمود.

سازمان تامین اجتماعی در این بخشنامه مقرر نموده است که «پیرو بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۶۰۲۷/۵۰۲۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷ و دستورهای اداری منتهی به شماره ۱۰۱۹۶/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها و به منظور ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و ایجاد رضایتمندی در مخاطبان سازمان در ارتباط با نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) شاغل در کارگاه های مشمول قانون اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که مزد و حقوق دریافت می نمایند. دریافت لیست و حق بیمه آنان در اجرای بند (۱۱) بخشنامه شماره (۹) مشترک فنی و درآمد با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح بلامانع خواهد بود.

توجه: مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف یکماه از تاریخ صدور این دستور اداری نسبت به بروزرسانی سیستم‌های مکانیزه مربوطه و با هماهنگی اداره کل وصول حق بیمه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه‌ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، امور بیمه شدگان، بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر دفاتر قانونی، رؤسا و معاونین امور بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند.»

بدین ترتیب با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در اجرای بند (۱۱) بخشنامه (۹) مشترک فنی و درآمد با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح از سوی تامین اجتماعی فراهم شد و مشکل بیمه‌پردازی مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها مرتفع گردید.

اصل مکاتبات و بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از لینک زیر قابل دریافت است.

دانلود مکاتبات و بخشنامه سازمان تامین اجتماعی

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید