مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه برگذار گردید.

 در رویدادها, مدارک

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۳/۵/۹۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه در ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۷/۶/۹۵ در محل سالن جلسات طبقه هشتم ساختمان شمالی اتاق ایران با حضور نماینده اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر و قرائت گزارشات عملکرد هیئت‌مدیره، خزانه‌دار و بازرس قانونی اتحادیه، صورتهای مالی و تراز منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ و ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. پس از انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، مقرر گردید هیئت‌مدیره مطالبات آن گروه از اعضایی را که جهت برگذاری نمایشگاه سال ۱۳۸۸ با اتحادیه همکاری داشته‌اند، بررسی و در صورت تایید در ردیف حسابهای پرداختنی اتحادیه تعدیل و در ترازنامه درج نموده و در گزارش عملکرد سال مالی ۹۵ به مجمع ارائه نماید. در ادامه جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رای‌گیری به عمل آمد و در نتیجه با اکثریت آرا آقایان علی میرخان و مهدی آقانصیری به سمت بازرسین اصلی و علی‌البدل اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول مسئولیت نمودند.

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید