بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۹۴ اتحادیه.

 در اخبار, مدارک

در بیست و یکمین جلسه هیئت‌مدیره، دبیرکل و خزانه‌دار گزارش رسیدگی به دارایی‌ها، بدهی‌ها و گردش مالی اتحادیه را قرائت و پس از بررسی مندرجات گزارش، ترازنامه سود و زیان و صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ به تایید هیئت مدیره رسید و مقرر گردید دبیرخانه نسبت به پیگیری تشریفات برگذاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه حداکثر تا هفته دوم شهریورماه اقدام نماید. مصوب گردید از کلیه اعضای اتحادیه با قید عدم حق رای اعضای بدهکار یا فاقد کارت بازرگانی یا عضویت اتاق دعوت به عمل آید.

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

پانزده − سیزده =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید