مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر جایگزینی یک‌چهارم موتورسیکلت‌ها و خودروهای سنگین با وسائل نقلیه فرسوده

 در اخبار, مدارک

هیئت‌وزیران در مصوبه شماره ۹۷۷۷۱/ت۶۰۲۰۰هـ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نمود که کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی موظفند نسبت به یک‌چهارم تولیدات ماهیانه خود گواهی اسقاط اخذ نمایند و در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، ایشان مکلفند نسبت به ارائه تعهد شش‌ماهه جهت ایفای این امر اقدام نمایند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

ده − هفت =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید