ابلاغ دستورالعمل پیشنهادی اتحادیه با موضوع کاهش تولید پسماندهای صنعتی، تأمین تسهیلات حمایتی و ارتقای فناوری توسط وزارت صمت

 در اخبار داغ, مدارک

دستورالعمل کاهش تولید پسماندهای صنعتی، تأمین تسهیلات حمایتی و ارتقای فناوری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه‌ی واحدهای صنعتی و ادارات کل تابعه این ورازت ابلاغ شد.

این دستورالعمل که به منظور ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه پسماندها در واحدهای صنعتی و بر مبنای دانش بوم‌شناسی صنعتی و اصول اقتصاد چرخشی تدوین گردیده‌است، حاصل همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صنایع بازیافت و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده که پژوهش‌های پشتیبان و تدوین نسخه پیشنهادی اولیه آن در بخش خصوصی صورت گرفته‌است.

این دستورالعمل بر آن است تا ضمن حفظ محیط‌زیست از طریق کاهش ریسک بروز بحران‌های متأثر از انباشت پسماندهای صنعتی در کشور، بتواند این چالش را تبدیل به فرصتی اقتصادی به منظور خلق ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری صنعتی کشور نماید. از این منظر، در پژوهش‌های مرتبط با تدوین این دستورالعمل، رهیافت‌ها و راهکارهایی که بر اساس مطالعه‌ی شرایط کنونی کشور در تعریف پسماندهای صنعتی در مقایسه با جهان، قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت پسماندهای صنعتی در آغاز و ادامه‌ی فعالیت یک بنگاه، راستی‌آزمایی آمار سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور از تولید پسماند صنعتی در ایران، نسبت واحدهای مدیریت‌کننده‌ی پسماندهای صنعتی با کل واحدهای صنعتی در ایران و بهینه‌کاوی تجربه‌ی کشور چین ارائه گردیده‌است.

در این دستورالعمل راهنمایی به منظور کاهش تولید پسماندهای صنعتی در سطح بنگاه اقتصادی بر اساس آموزه‌های دانش بوم‌شناسی صنعتی، اقتصاد چرخشی و ۵R پایداری ارائه گردیده‌است تا واحدهای صنعتی بتوانند بر اساس آن در گام نخست پسماندهای صنعتی خود را شناسایی نموده و در گام بعد، سیستمی با حداکثر بهره‌وری به منظور مدیریت یکپارچه‌ی پسماندهای صنعتی طراحی و اجرا نمایند و بر کارآمدی آن نظارت داشته‌باشند. راهنما و روش اجرای شناسایی پسماندهای صنعتی از محصولات اصلی، محصولات همراه و محصولات جانبی بر اساس دیاگرام موضوع ماده ۵ و روش اجرایی مدیریت پسماندهای صنعتی بر اساس دیاگرام ماده ۸ صورت می‌پذیرد.

همچنین پژوهش‌های مرتبط با تدوین این دستورالعمل از طریق لینک‌های زیر قابل دسترسی است:

 

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید