ضرورت بازنگری قانون مدیریت پسماندها به استحضار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

 در اخبار, مدارک

طی ملاقات معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، سرکار خانم دکتر ابتکار با دبیرکل اتحادیه، پاره‌ای از مصائب صنعت بازیافت کشور و نگرانی شدید اتحادیه از عدم توجه جدی سازمان حفاظت محیط زیست به نارسایی‌های موجود در حوزه بازیافت و خصوصا عدم واکنش جدی مدیران سازمان به تصویب‌نامه ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران به استحضار ایشان رسید و مقرر شد، مراتب به طور کتبی به سازمان منعکس و موضوع طی جلساتی مابین آقای دکتر حجت، مشاور ارشد ریاست سازمان و نماینده اتحادیه، بررسی و گزارش نهایی این جلسات تقدیم ایشان گردد.

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

15 − 1 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید