0
ارسال شده در

اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها برگذار شد.

اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها با حضور آقای دکتر حجت، مشاور ارشد ریاست سازمان و دبیرکل و خزانه‌دار اتحادیه برگذار و برنامه زمانی و دستور کار جلسات آتی مورد توافق طرفین قرار [...]

0
ارسال شده در

ضرورت بازنگری قانون مدیریت پسماندها به استحضار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

طی ملاقات معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، سرکار خانم دکتر ابتکار با دبیرکل اتحادیه، پاره‌ای از مصائب صنعت بازیافت کشور و نگرانی شدید اتحادیه از عدم توجه جدی سازمان حفاظت [...]

0
ارسال شده در

پیش‌جلسه مجمع موسسین انجمن صنایع بازیافت فلزات ایران برگذار شد.

با عنایت خداوند متعال، پیش‌جلسه موسسین انجمن صنایع بازیافت فلزات ایران در محل دفتر اتحادیه در استان اصفهان برگذار گردید و شرکت‌کنندگان پس از ارایه مدارک مثبته و پذیرش ساختار منسجم در حال بررسی در [...]