پیش‌جلسه مجمع موسسین انجمن صنایع بازیافت فلزات ایران برگذار شد.

 در رویدادها

با عنایت خداوند متعال، پیش‌جلسه موسسین انجمن صنایع بازیافت فلزات ایران در محل دفتر اتحادیه در استان اصفهان برگذار گردید و شرکت‌کنندگان پس از ارایه مدارک مثبته و پذیرش ساختار منسجم در حال بررسی در هیئت‌مدیره اتحادیه، با امضای ذیل صورتجلسه، متعهد به احراز پیش‌نیازها و شرایط مصوب شورای راهبردی تشکلهای اتاق ایران گردیدند. شرکت‌کنندگان به آقای حمیدرضا ملکی دیزیچه به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود ماموریت دادند نسبت به پیگیری تشریفات لازم برای درج فراخوان و برگذاری مجمع موسسین اقدامات لازم را معمول نمایند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید