استعفای رییس و خزانه‌دار هیئت‌مدیره.

 در اخبار

در دهمین جلسه هیئت‌مدیره اتحادیه بحث و بررسی پیرامون مذاکرات انجام شده در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۵/۹۴ با معاونت محترم امور تشکلهای اتاق ایران، استعفای آقایان اسلامی، جوکار و آقایی مورد پذیرش هیئت مدیره قرار گرفت و در پی آن با ورود اعضای علی‌البدل هیئت مدیره، آقایان حسین قادی و مسعود گل‌شیرازی هیئت‌مدیره رسمیت یافت. همچنین مقرر گردید مقرر گردید دبیرکل نسبت به درج آگهی دعوتنامه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده در روزنامه کثیرالانتشار و همچنین هماهنگی با معاونت امور تشکلها و واحد تشریفات اتاق جهت برگذاری مجمع اقدام نماید. در پایان جلسه در خصوص انتخاب مدیران رای‌گیری به عمل آمد که در نتیجه رای‌گیری آقایان ولی‌ا.. غلامی نجف‌آبادی به سمت ریاست هیئت مدیره، حمیدرضا ملکی دیزیچه به سمت نایب رییس هیئت مدیره، اشکان معمارزاده به سمت خزانه دار هیئت مدیره انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول مسئولیت نمودند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید