انتقادات معاونت امور تشکلها از اتحادیه.

 در اخبار

آقای هومن حاجی‌پور معاونت امور تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه، انتقادات خود را نسبت به کندی فعالیت سومین دوره هیئت‌مدیره اتحادیه، عدم تعیین تکلیف صورتهای مالی سالهای ۹۲و۹۳ و عدم استقرار دبیرخانه اتحادیه با گذشت حدود شش ماه از انتخاب هیئت‌مدیره جدید بیان کردند. در ادامه، ریاست هیئت‌مدیره گلایه خود را از عدم همکاری هیئت‌مدیره قبلی در تحویل حسابها و عدم شفافیت فعالیتهای دوره قبل بیان نموده و قبول مسئولیت در هیئت‌مدیره را منوط به تحقق امر فوق دانستند. پس از بیان برخی نکات توسط سایر اعضای هیئت‌مدیره، در نهایت ضمن تاکید بر ضرورت شفاف‌شدن حسابهای اتحادیه در سالهای ۹۲و۹۳ حداکثر ظرف یک ماه، و تصویب آن در مجمع تصریح گردید، داشتن سمت در هیئت مدیره مشروط به قبول مسئولیت بوده و مادامی‌که فردی قبول مسئولیت ننماید، سمت او رسمیت نخواهد یافت.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید