دستور صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی

 در اخبار, مدارک

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، مواردی را در خصوص تکالیف بانک‌ها در قبال قراردادهای تسهیلات مقرر نمود که اهم این موارد عبارتند از:

  1. بانک‌ها حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از درخواست مشتریان، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند.
  2. مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی می‌شوند.
  3. بازرسی بانک‌ها و حوزه نظارتی بانک مرکزی، به شکایات عدم اعطای قرارداد، خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
  4. در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک راسا مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان است.
  5. برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی، کمیته مشترک بانکی تشکیل می‌گردد.
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید