موافقت اتحادیه با تشکیل انجمن صنایع اسقاط ایران

 در اخبار

پیرو جلسات مورخ ۱۱/۷/۹۵ و ۱/۸/۹۵ رییس، دبیرکل و خزانه دار اتحادیه با آقایان جودی (ریاست انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو)، گودرزی (ریاست کارگروه اسقاط اتحادیه) و کریمی (مدیرعامل موسسه هماهنگی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی کشور-مهاب) ، نظر به این که با عنایت خداوند متعال انجمن صنایع اسقاط در شرف تاسیس است و براساس موافقت اصولی شماره ۷۱۴/۴۳/ص مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ معاونت امور تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انجمن موصوف در خصوص مسائل ملی و کلان صنفی ملزم به هماهنگی با اتحادیه صنایع بازیافت ایران به عنوان تشکل بالادستی صنعت بازیافت می‌باشد، هیئت مدیره اتحادیه موافقت خود را با تشکیل انجمن یاد شده به شرط تبعیت از ساختار مصوب اتحادیه خصوصا موارد ذیل اعلام نمود:
۱-انجمن یاد شده کل صنایع اسقاط ایران را نمایندگی نماید. (موضوع ماده ۱۰ ساختار مصوب فدراسیون)
۲-یکپارچگی ساختار اساسنامه انجمن یاد شده با ساختار مصوب حفظ گردد. (موضوع ماده ۱۸ ساختار مصوب فدراسیون)
۳-عضویت اعضاء کارگروه اسقاط اتحادیه در انجمن یاد شده منوط به تسویه مطالبات اتحادیه تا پایان سال ۱۳۹۴ گردد. (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه تبدیل کارگروههای اتحادیه به انجمن‌های ملی مصوب ۲۸/۱۰/۹۴ هیئت مدیره)
لازم به توضیح است هیئت مدیره اتحادیه با عنایت به رکود و شرایط نامطلوب حاکم بر صنعت، با اعطای ۳۰درصد تخفیف به اعضایی که نسبت به تسویه حساب خود با اتحادیه پیش از برگذاری مجمع موسسین انجمن یاد شده اقدام نمایند موافقت نموده است.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید