موافقت معاونت تشکلهای اتاق ایران با تشکیل انجمن بازیافت فلزات

 در اخبار

هیئت هدایت و نظارت راهبردی تشکلهای اتاق ایران با تاسیس انجمن صنایع بازیافت فلزات موافقت کرد. بر این اساس معاونت امور تشکلهای اتاق ایران طی نامه شماره ۶۰۶۰/۴۳/ص مورخ ۷/۷/۱۳۹۵، ضمن اعلام خبر فوق، موافقت اصولی خود را با تاسیس و ثبت انجمن یاد شده مشروط به رعایت ضوابط اتاق و هماهنگی با اتحادیه به عنوان تشکل بالادستی صنعت بازیافت اعلام نمود.
لازم به توضیح است بر اساس بندهای دو و سه دستورالعمل تبدیل کارگروههای عضو اتحادیه به انجمن که در هجدهمین جلسه هیئت‌مدیره به تاریخ ۲۸/۱۰/۹۴ به تصویب رسیده است: «عضویت اعضاء در انجمنها منوط به تسویه مطالبات اتحادیه صنایع بازیافت ایران تا پایان سال ۱۳۹۴ و برخورداری از شرایط مندرج در اساسنامه‌ها خواهد بود.» و «اعضاء جدید با پرداخت ورودیه و حق عضویت سال ۱۳۹۴ و برخورداری از شرایط مندرج در اساسنامه‌ها می‌توانند در مجامع موسسین شرکت نمایند.».

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید