ضرورت تسریع در فرآیند بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن در جلسه صبحانه مشترک کمیسیون‌های اتاق ایران با خانم دکتر ابتکار.

 در اخبار, رویدادها, گالری

در جلسه صبحانه کاری مشترک کمیسیون‌های اتاق ایران با ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، دبیرکل اتحادیه با اشاره به وضعیت فوق بحرانی صنعت بازیافت ایران و تعطیلی ۸۰ شرکت عضو این اتحادیه از ابتدای سال ۹۴ به‌واسطه شرایط یادشده، به برگذاری جلسات کارشناسی بازنگری قانون طی شش ماه اخیر اشاره کرد و با توجه به فراهم بودن تمامی پیش‌نیازهای لازم برای بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، خواستار تشکیل کارگروه بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی به ریاست آقای دکتر حجت و ارسال مصوبات آن به هیئت محترم دولت شد. وی اظهار امیدواری کرد رفع اشکالات اسناد بالادستی حوزه بازیافت و ارتقاء سازوکارهای اقتصاد سبز به سطح استانداردهای جهانی در سال آینده موجب به جریان افتادن خون تازه‌ای در رگهای صنایع بازیافت کشور گردد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید