معاونت تشکلهای اتاق ایران با تشکیل انجمن صنایع اسقاط موافقت کرد.

 در اخبار

هیئت هدایت و نظارت راهبردی تشکلهای اتاق ایران در جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۵ با تاسیس انجمن صنایع اسقاط موافقت کرد. بر این اساس معاونت امور تشکلهای اتاق ایران طی نامه شماره ۷۱۴/۴۳/ص مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵، ضمن اعلام خبر فوق، موافقت اصولی خود را با تاسیس و ثبت انجمن یاد شده مشروط به رعایت ضوابط اتاق و هماهنگی با اتحادیه به عنوان تشکل بالادستی صنعت بازیافت اعلام نمود.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید