پیش‌جلسه مجمع موسسین انجمن صنایع بازیافت پلیمر ایران برگذار شد.

 در رویدادها

پیش‌جلسه موسسین انجمن صنایع بازیافت پلیمر ایران در محل دبیرخانه اتحادیه برگذار گردید و شرکت‌کنندگان پس از ارایه مدارک مثبته و پذیرش ساختار منسجم در حال بررسی در هیئت‌مدیره اتحادیه، با امضای ذیل صورتجلسه، متعهد به احراز پیش‌نیازها و شرایط مصوب شورای راهبردی تشکلهای اتاق ایران گردیدند. شرکت‌کنندگان به سرکار خانم ستاره مدرس، سرکار خانم ناهید مینایی نوبریان و جناب آقای حمید بهشتی منفرد به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار خود ماموریت دادند نسبت به پیگیری تشریفات لازم برای درج فراخوان و برگذاری مجمع موسسین اقدامات لازم را معمول نمایند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید