سند نهایی بازنگری قانون مدیریت پسماندها به تایید نماینده سازمان حفاظت محیط زیست رسید.

 در اخبار

بازنگری قانون مدیریت پسماندها پس از پنج ماه و ده جلسه کارشناسی پایان یافت و سند بازنگری پس از امضای طرفین تقدیم دفتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست گردید.
در این جلسات قوانین و رویه‌های جاری در کشورهای پیشرو در حوزه بازیافت بررسی و علاوه بر نظرات سازمان حفاظت محیط زیست و اتحادیه به عنوان نماینده بخش خصوصی، نظرات سایر نهادهای ذی‌نفع نظیر وزارتخانه‌های کشور، صنعت،معدن و تجارت و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارزیابی و گردآوری گردید و به تنظیم سندی منجر شد که تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته و به عنوان یک اقدام ارزنده کشورمان قابل ارائه به مجامع جهانی است. بازنگری قانون مدیریت پسماندها بر این اساس می‌تواند:
۱-نظارت عالیه کنسرسیوم بخش خصوصی و دولت بر تمام ارکان اقتصاد سبز را تضمین نماید؛
۲-استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات پسماندها با محوریت بخش خصوصی را تعریف نماید؛
۳-شفافیت مناسبات حاکم بر بازار بازیافت را مد نظر قرار دهد؛
۴-معافیت مالیاتی صنایع بازیافت پاک را ممکن سازد؛
۵-با پرداخت کامل هزینه بازیافت به بازیافت‌کنندگان، موجب تقویت صندوق ملی محیط زیست و رونق صنعت بازیافت گردد؛ و
۶-ساز و کار شفاف رسیدگی و بازدارندگی جرائم تخلفات زیست‌محیطی را پیش‌بینی نماید.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید