رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران:«برای کاهش مصرف انرژی می‌بایست از تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کرد.»

 در اخبار, مدارک

آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در مصاحبه با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: «مهم‌ترین مشکل کمبود گاز در کشور این است که ما به موقع و موعود مقرر سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم و دلیل دیگر این که فرهنگ‌سازی انجام نشده و به خاطر تحریم‌هایی که در این چند سال گذشته داشتیم امکانات تجهیزات کافی نداشته و ما را محدود کرد که امروز با کمبود گاز در منازل مسکونی و واحدهای تجاری و اداری مواجه هستیم. ولی اینها جواب کافی برای اشتباه مدیریتی در کشور نیست، ما دومین دارنده منابع گازی‌ جهان هستیم. ساختارهای مدیریتی می‌بایست در این چند سال تمهیدات لازم را  از نظر فرهنگ‌سازی و آموزش و تجهیزاتی فراهم می‌کردند، ما فرصت داشتیم ساختمان‌هایمان را ارتقاع دهیم و از لحاظ کیفیت مصرف سوخت و انرژی بهتر عمل کنیم . با توجه به کمبود گاز در زمستان، می‌توان با تسهیل ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف انرژی، از قطعی گاز و برق جلوگیری کرد. با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از بخش خصوصی درخواست همکاری و همدلی کنند و مصرف گاز را کاهش دهیم . لذا این درخواست نیاز به اراده و همراهی دولت دارد .»
لینک گزارش روی پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

هفده + 3 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید