انتخاب نماینده اتحادیه در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی استان تهران.

 در اخبار

آقای سید حسین ساداتیان به عنوان نماینده اتحادیه در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی استان تهران انتخاب و معرفی گردیدند. بدینوسیله از کلیه اعضایی که در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی پرونده در دست بررسی دارند، دعوت می‌نماید، جهت برگذاری پیش‌جلسات هماهنگی و انجام تشریفات لازم، در اسرع وقت مراتب را به دبیرخانه اتحادیه منعکس نمایند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید