ترکیب کارگروه بازنگری قانون مدیریت پسماندها.

 در اخبار

در هجدهمین جلسه کارشناسی بازنگری اسناد بالادستی مدیریت پسماندها، فهرست اعضاء کارگروه بازنگری جهت ارسال دعوتنامه و تشکیل کارگروه تهیه و تقدیم دبیرخانه حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست گردید.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

7 + هفده =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید