ترکیب کارگروه بازنگری قانون مدیریت پسماندها.

 در اخبار

در هجدهمین جلسه کارشناسی بازنگری اسناد بالادستی مدیریت پسماندها، فهرست اعضاء کارگروه بازنگری جهت ارسال دعوتنامه و تشکیل کارگروه تهیه و تقدیم دبیرخانه حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست گردید.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید