شروع مجدد جلسات بازنگری اسناد بالادستی مدیریت پسماندها با انتصاب دکتر اردستانی به عنوان مشاور ارشد ریاست سازمان حفاظت محیط زیست.

 در اخبار

با انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی اردستانی، ریاست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، سیزدهمین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها برگذار گردید. در این جلسه سند بازنگری قانون که پیش از این مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، بررسی و مجددا تایید گردید و مقرر شد طی جلسات آینده اسناد بازنگری آیین‌نامه اجرایی و در صورت لزوم دستورالعمل‌های الحاقی منطبق با سند بازنگری قانون بررسی و تنظیم گردد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید