رویدادها

۲۲ مهر اتحادیه صنایع بازیافت ایران چهارمین هیئت‌مدیره خود را شناخت.

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه شهروند مورخ ۱۳/ ۶ /۹۷، جلسه مجمع عمومی عادی به‌طورفوق‌العاده اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۵/ ۷ /۹۷ در محل سالن جلسات طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران با حضور آقای سید مسعود عرفانی...

ادامه مطلب

۰۱ مهر هیئت رئیسه کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی انتخاب گردید.

پیرو آگهی فراخوان منتشره در تارنمای رسمی اتحادیه، جلسه گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱/ ۷ /۹۷ در محل دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران با مشارکت تعداد ۶ عضو اصالتا و ۳ عضو...

ادامه مطلب

۲۵ شهریور هیئت رئیسه کارگروه خدمات محیط زیست انتخاب گردید.

پیرو آگهی فراخوان منتشره در تارنمای رسمی اتحادیه، جلسه گردهمایی عمومی کارگروه خدمات محیط زیست اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۲۵/ ۶ /۹۷ در محل دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران با مشارکت تعداد ۹ عضو از تعداد ۱۵ عضو واجد...

ادامه مطلب

۱۳ شهریور آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتحادیه صنایع بازیافت ایران به شماره ثبت ۲۳۲ بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده اتحادیه که در تاریخ ۱۵/ ۷ /۹۷ ساعت ۱۴ در محل سالن...

ادامه مطلب

۱۰ شهریور آگهی دعوت به گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی

اعضاء محترم کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی، با سلام و آرزوی موفقیت روزافزون، احتراما از حضور محترمتان دعوت می‌نماید در گردهمايي عمومي كارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی اتحاديه كه ساعت ۱۴ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ در محل دفتر اتحاديه، با دستور زیر برگذار می‌گردد، شرکت فرمایید: ۱- گزارش...

ادامه مطلب

۰۶ شهریور آگهی دعوت به گردهمایی عمومی کارگروه خدمات مهندسی

اعضاء محترم کارگروه خدمات محیط زیست، با سلام و آرزوی موفقیت روزافزون، احتراما از حضور محترمتان دعوت می‌نماید در گردهمايي عمومي كارگروه خدمات محيط زيست اتحاديه كه ساعت ۱۴ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ در محل دفتر اتحاديه، با دستور زیر برگذار می‌گردد، شرکت فرمایید: ۱- گزارش روند تصویب...

ادامه مطلب

۲۳ مرداد هیئت رئیسه کارگروه فلزات انتخاب گردید.

پیرو آگهی فراخوان منتشره در تارنمای رسمی اتحادیه، جلسه گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت فلزات اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۳/ ۵ /۹۷ در محل سالن هیئت‌نمایندگان اتاق اصفهان با مشارکت تعداد ۱۵ عضو از تعداد ۱۵ عضو واجد شرایط کارگروه...

ادامه مطلب

۱۷ مرداد هیئت رئیسه کارگروه اسقاط انتخاب گردید.

پیرو آگهی فراخوان منتشره در تارنمای رسمی اتحادیه، جلسه گردهمایی عمومی کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۷/ ۵ /۹۷ در محل سالن جلسات طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران با مشارکت تعداد ۲۳ عضو از تعداد ۲۳ عضو...

ادامه مطلب

۳۰ تیر آگهی دعوت به گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت فلزات

اعضاء محترم کارگروه بازیافت فلزات، با سلام و آرزوی موفقیت روزافزون، احتراما از حضور محترمتان دعوت می‌نماید در گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت فلزات اتحادیه که ساعت ۱۶ سه‌شنبه مـورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ در محل تالار هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واقع در اصفهان، پل خواجو،...

ادامه مطلب

۳۰ تیر آگهی دعوت به گردهمایی عمومی کارگروه اسقاط

اعضاء محترم کارگروه اسقاط، با سلام و آرزوی موفقیت روزافزون، احتراما از حضور محترمتان دعوت می‌نماید در گردهمـایی عمـومی کارگروه اسـقاط اتحادیه که ساعت ۱۴ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۷ در محل سالن جلسات طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با دستور زیر برگذار...

ادامه مطلب