0

بزرگداشت یک عمر تلاش و پایمردی جناب آقای دکتر علی میرخان در صنعت بازیافت ایران

مراسم بزرگداشت مقام متعالی جناب آقای دکتر علی میرخان، پیشکسوت کارآفرینی در اقتصاد چرخشی، بنیان‌گذار اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مالک گروه صنعتی پیکره، روز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲، با حضور [...]