سامانه ترینداک برای دسترسی آزاد به پژوهش‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت

 در اخبار, کتابخانه

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه ترینداک رونمایی کرد. این سامانه به منظور برقراری دسترسی عمومی به دستاوردهای علمی این موسسه در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، بازاریابی زنجیره تأمین، لجستیک، حقوق و… طراحی و رونمایی شده‌است.

آدرس این سامانه عبارت است از http://trindoc.isti.ir و کلیه‌ی پژوهش‌های این موسسه از بدو تأسیس آن در سال ۱۳۵۹ تاکنون بر روی آن بارگذاری گردیده‌است. 

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید