رئیس اتحادیه در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران: «پیمودن مسیر توسعه، مستلزم تسریع مقررات‌زدائی و حضور مردم در اقتصاد است»

 در اخبار, کتابخانه, گالری

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگوی چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۲ با پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فروردین ۱۴۰۲

«توسعه متمرکز کشور با محوریت دولت یا باید در نقطه‌ی مشخصی جای خود را به توسعه مشارکت‌محور با محوریت بخش خصوصی و شهروندان دهد، یا به مانند شوروی کمونیستی سبب تخریب و فروپاشی اقتصاد کشور در بلندمدت خواهد شد. در کشور ما زنگ خطر تبعات توسعه متمرکز با محوریت دولت به صدا در آمده و آثار آنرا به وضوح مشاهده می‌کنیم. ما در بحث‌های ایجاد زیرساخت و صنایع بالادستی به دلیل تمرکزگرایی دولت وضعمان بد نبوده، اما مشکل آنجایی خود را نشان می‌دهد که می‌خواهیم از این زیرساخت‌ها بهره‌برداری کنیم. در آمریکا به ازای هر تولید هر ۱ دلار در بالادست، ۱۲ دلار در پایین‌دست و ۲۰۰ دلار در خدمات بازرگانی تولید می‌شود که این هرم وسیع، باعث پایداری و مقاومت اقتصاد در برابر مخاطرات می‌گردد. در ایران، این نسبت ۱ به ۵ به ۱۶ است و شیب هرم اقتصاد بسیار تند است. جهش اقتصادی ما بسته به اصلاح بروکراسی پیچیده دستگاه دولت است و گشایش فضا برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، از مسیر مقررات‌زدایی، تضمین رقابت، احترام به حقوق مالکیت، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و مشارکت دادن مردم در مدیریت کشور محقق خواهد شد.»

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید