0
ارسال شده در

یادداشت محمدحسن کریمیان در روزنامه پیام ما: «زباله‌گردی مجاز یا گسترش کار غیررسمی؟»

«در سال ۹۷ در اولین قدم با افزایش قیمت پایهٔ مزایده‌ها، نفع شهرداری یک جهش ناگهانی کرد و در یک سال از ۱۲ میلیارد تومان به ۱۴۰ میلیارد تومان رسید. اما این شراکت در سود میان شهرداری و پیمانکار، مثل [...]