0
ارسال شده در

عضو هیئت‌مدیره و دبیر اتحادیه در گفتگو با مجله بسپار: «بازیافت پلاستیک‌ها در ایران»

حسین قادی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مدیرعامل شرکت ژئوپارسیان و امین صدرنژاد دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مدیرعامل شرکت مرتبه در گفتگو با شماره ۲۴۵ مجله بسپار (اسفندماه [...]