اتحادیه صنایع بازیافت ایران سومین هیئت‌مدیره خود را شناخت.

 در اخبار, رویدادها, گالری

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ در محل ساختمان شمالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگذار گردید و به ترتیب آرا آقایان عباسعلی اسلامی، ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی، حمید راحتی آسیابر، سعید آقایی‌راد، محسن جوکار دریس، اشکان معمارزاده، حمیدرضا ملکی دیزیچه، محمد کاظمی نجف‌آبادی و محمد حسین‌طاهری به عنوان اعضای اصلی و آقایان حسین قادی و مسعود گل‌شیرازی به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. همچنین آقایان منصور تاکی و علی میرخان برای مدت یک سال به سمت‌های بازرسین اصلی و علی‌البدل اتحادیه انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سالهای ۹۲ و ۹۳ به تصویب مجمع نرسید. مقرر گردید هیئت‌مدیره منتخب حداکثر ظرف مدت شش ماه به حسابهای سالهای یادشده رسیدگی نماید و همچنین با طراحی و تصویب مقدمات و ساختارهای لازم، اتحادیه را تا پایان دوره به فدراسیون صنایع بازیافت ایران مبدل نماید.

%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-1

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید