اتحادیه صنایع بازیافت ایران سومین هیئت‌مدیره خود را شناخت.

 در اخبار, رویدادها, گالری

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ در محل ساختمان شمالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگذار گردید و به ترتیب آرا آقایان عباسعلی اسلامی، ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی، حمید راحتی آسیابر، سعید آقایی‌راد، محسن جوکار دریس، اشکان معمارزاده، حمیدرضا ملکی دیزیچه، محمد کاظمی نجف‌آبادی و محمد حسین‌طاهری به عنوان اعضای اصلی و آقایان حسین قادی و مسعود گل‌شیرازی به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. همچنین آقایان منصور تاکی و علی میرخان برای مدت یک سال به سمت‌های بازرسین اصلی و علی‌البدل اتحادیه انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سالهای ۹۲ و ۹۳ به تصویب مجمع نرسید. مقرر گردید هیئت‌مدیره منتخب حداکثر ظرف مدت شش ماه به حسابهای سالهای یادشده رسیدگی نماید و همچنین با طراحی و تصویب مقدمات و ساختارهای لازم، اتحادیه را تا پایان دوره به فدراسیون صنایع بازیافت ایران مبدل نماید.

%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-1

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید