۱۴ میلیارد دلار ،ارزش بازیافت پسماندهای الکترونیکی جهان

 در اخبار, گالری

در دنیا ارزش بازیافت پسماندهای الکترونیکی برابر با ۱۴میلیارد دلار است و به همین دلیل به این پسماندها معادن شهری گفته می شود.
برنامه «صبح و گفت و گو» رادیو گفت و گو با موضوع پسماندهای الکترونیک و روش های امحاء، با حضور مهندس پیام جوهرچی رئیس گروه پسماند دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست و مهندس اشکان معمارزاده عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران روانه آنتن شد.
مهندس پیام جوهرچی در آغاز با اشاره به پسماند گفت: وقتی این بحث مطرح می شود، ذهنیت به پسماندهای عادی شهری و روستایی می رود اما متاسفانه خیلی به موضوع پسماندهای الکترونیکی و برقی پرداخته نشده است در حالی که اهمیت زیادی دارد زیرا مخاطرات آن برای محیط زیست، زیاد است.
وی اضافه کرد: در ایران بر اساس دسته بندی که صورت گرفته است، سه تا پنج درصد پسماندها را پسماندهای برقی و الکترونیکی تشکیل می دهند که رقم کمی نیست. این پسماندهای الکترونیکی با توجه به نقاط مختلف کشور، متغیر است.
رئیس گروه پسماند دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه پسماندهای الکترونیکی از دو نظر برای کشور مخاطره دارند، اظهار کرد: این پسماندها ریسک های بالایی دارند و هم اینکه ویژه حساب می شوند یعنی ارزش بازیافت این پسماندها خیلی بالا است.
وی ادامه داد: تقریبا در دنیا ارزش بازیافت پسماندهای الکترونیکی و برقی برابر با ۱۴ میلیارد دلار است و به همین دلیل به این پسماندها معادن شهری گفته می شود و شاید ارزش پسماندهای الکترونیکی در یک شهر از معادن طلا نیز بیشتر باشد.
در ادامه مهندس اشکان معمارزاده درباره امحاء این پسماندها اظهار کرد: نباید درباره امحاء این پسماندها صحبت کرد بلکه باید از روش های مدیریت این پسماندها گفت زیرا امحاء آخرین روش مدیریت پسماندهای الکترونیک است چون پیش از کاهش تولید از مبدا، استفاده مجدد و بازیافت وجود دارد و بنابراین اولویت در پسماندها، بازیافت است.
وی بر اهمیت بازیافت پسماندهای الکترونیک گفت و بیان کرد: تمام منابعی که در دنیا وجود دارند محدودند و به همین دلیل رو به اتمام هستند. بر اساس آمار، تا سال ۲۰۵۰ نیمی از تولیدات جهان را از مواد بازیافتی خواهیم داشت.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران به سهم بازیافت در اقتصاد اشاره کرد و عنوان داشت: در آلمان ۵,۵ درصد سهم بازیافت این کشور از کل اقتصاد ملی است. سهم بازیافت از اقتصاد آمریکا حدود ۴.۵ درصد است که این عدد ظرف ده سال از فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ بیش از ۹ برابر شده است. میزان سهم بازیافت در اقتصاد ایران نیز حدود ۰.۰۵ درصد است که اختلاف زیادی را نشان می دهد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید