پنجمین دوره ۱۴۰۰/۴/۲۶-تاکنون

 • سید توحید صدرنژاد
  سید توحید صدرنژاد

  رئیس اتحادیه
  مدیرعامل شرکت مهتا (مهندسی هوشمند توسعه ایده)

 • سید امین صدرنژاد

  دبیرکل اتحادیه
  مدیرعامل شرکت مرتبه (مدیریت رویکردهای توسعه بهینه و هوشمند)

 • ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی
  ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی

  نایب‌رئیس
  مدیرعامل شرکت بهروان لرستان

 • سید حسین ساداتیان
  سید حسین ساداتیان

  عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار
  مدیرعامل شرکت توسعه سازان شهریار بناب

 • حمید بهشتی منفرد
  حمید بهشتی منفرد

  عضو اصلی هیئت مدیره
  مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک قم

 • بهرام محمدی
  بهرام محمدی

  عضو اصلی هیئت مدیره
  مدیرعامل گروه الیاف ساینا
  نایب‌رییس انجمن کامپوزیت ایران

 • حسین منیری
  حسین منیری

  عضو اصلی هیئت مدیره
  مدیرعامل شرکت قطران کاوه
  عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع بازیافت نفت، گاز و پتروشیمی

 • محمدحسین گودرزی
  محمدحسین گودرزی

  عضو اصلی هیئت مدیره
  مدیرعامل شرکت رهروان اهل طریقت
  عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو

 • حمید ایمان‌فرد
  حمید ایمان‌فرد

  عضو اصلی هیئت مدیره
  مدیرعامل شرکت بنیان‌صنعت ماشین پایتخت

 • حسین قادی
  حسین قادی

  عضو اصلی هیئت مدیره
  مدیرعامل ژئوشبکه پارسیان

 • علیرضا کریمی رحمت‌آبادی
  علیرضا کریمی رحمت‌آبادی

  عضو علی‌البدل
  مدیرعامل شرکت روغن‌موتور پردیس

 • آریا صادق‌نیت حقیقی
  آریا صادق‌نیت حقیقی

  عضو علی‌البدل
  مدیر عامل شرکت قم آلیاژ
  عضو هیئت‌مدیره و دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

 • ناهیده مینایی
  ناهیده مینایی

  بازرس اصلی
  مدیرعامل شرکت مهرفانه تجارت

 • علی تیموری
  علی تیموری

  بازرس علی البدل
  مدیرعامل شرکت سرمد شمیم سپاهان

چهارمین دوره ۱۳۹۷/۷/۱۵-۱۴۰۰/۴/۲۶

 • سید توحید صدرنژاد رییس اتحادیه و عضو کارگروه بازیافت پلیمر
 • ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی خزانه‌دار و عضو هیئت‌رییسه کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی
 • اشکان معمارزاده نایب‌رییس اتحادیه و رییس کارگروه خدمات محیط‌زیست
 • مهدی ربانی
  مهدی ربانی عضو هیئت‌مدیره و هیئت‌رییسه کارگروه بازیافت فلزات
 • حسین قادی عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه خدمات محیط زیست
 • حسین منیری
  حسین منیری عضو هیئت‌مدیره و رییس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی
 • سید ابراهیم مناجاتی
  سید ابراهیم مناجاتی عضو هیئت‌مدیره و هیئت‌رییسه کارگروه صنایع اسقاط
 • حمید بهشتی منفرد عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه بازیافت پلیمر
 • محمد اکلیلی
  محمد اکلیلی عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه بازیافت فلزات
 • محمدحسین گودرزی
  محمدحسین گودرزی عضو هیئت‌مدیره و رییس کارگروه صنایع اسقاط
 • سید حسین ساداتیان
  سید حسین ساداتیان عضو هیئت‌مدیره و رییس کارگروه بازیافت فلزات
 • بهرام محمدی
  بهرام محمدی عضو هیئت‌مدیره و هیئت رییسه کارگروه بازیافت پلیمر
 • منوچهر ادیب‌مرادی
  منوچهر ادیب‌مرادی عضو هیئت‌مدیره و دبیر کارگروه صنایع اسقاط
 • علی تیموری
  علی تیموری بازرس اتحادیه و عضو کارگروه بازیافت فلزات
 • ناهیده مینایی
  ناهیده مینایی بازرس اتحادیه و عضو کارگروه بازیافت پلیمر

سومین دوره ۱۳۹۳/۱۲/۵-۱۳۹۷/۷/۱۵

دومین دوره ۱۳۹۰/۴/۶-۱۳۹۳/۱۲/۵

 • کامیار فیلسوفی
  کامیار فیلسوفی نایب‌رییس اتحادیه
 • احمد براتیان
  احمد براتیان عضو هیئت‌مدیره
 • خیرالله سلیمیان ریزی
  خیرالله سلیمیان ریزی عضو هیئت‌مدیره
 • قاسم مناجاتی
  قاسم مناجاتی عضو هیئت‌مدیره
 • علی میرخان
  علی میرخان خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره
 • علی طالقانی
  علی طالقانی عضو هیئت‌مدیره
 • حمید ایوب زاده
  حمید ایوب زاده عضو هیئت‌مدیره
 • حمیدرضا ملکی دیزیچه
  حمیدرضا ملکی دیزیچه دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره

اولین دوره ۱۳۸۷/۳/۲۲-۱۳۹۰/۴/۶

 • کامیار فیلسوفی
  کامیار فیلسوفی نایب‌رییس اتحادیه
 • ابوالقاسم هاشمی
  ابوالقاسم هاشمی خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره
 • عباسعلی اسلامی
  عباسعلی اسلامی عضو هیئت‌مدیره
 • علی طالقانی
  علی طالقانی عضو هیئت‌مدیره
 • سید ابراهیم مناجاتی
  سید ابراهیم مناجاتی عضو هیئت‌مدیره
 • پژمان اعتباری
  پژمان اعتباری عضو هیئت‌مدیره
 • حمید راحتی آسیابر
  حمید راحتی آسیابر عضو هیئت‌مدیره
 • محسن جوکار دریس
  محسن جوکار دریس عضو هیئت‌مدیره
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید