آدرس …
شرکت …
تلفن: ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱ ۹۸+
رایانامه: email@—.com

اشکان معمارزاده

مشخصات فردی

متولد —، ۱۳۰۰/۰۰/۰۰
متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۰۰ اخذ مدرک کارشناسی مهندسی — از دانشگاه —
۱۳۰۰ اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی — از دانشگاه —

سوابق کاری

۱۳۰۰-تاکنون مدیر … شرکت …
۱۳۰۰-۱۳۰۰ مدیر … شرکت …
۱۳۰۰-۱۳۰۰ مدیر … شرکت …

سوابق تحقیقاتی

۱۳۰۰ —
۱۳۰۰ —
۱۳۰۰ —

دیدگاه

عنوان

متن

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید