هیئت رئیسه کارگروه پلیمر انتخاب گردید.

 در رویدادها, مدارک

پیرو آگهی فراخوان منتشره در تارنمای رسمی اتحادیه، گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت پلیمر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳/ ۸ /۹۶ در محل دبیرخانه اتحادیه با مشارکت تعداد ۹ نفر اصالتا و ۴ نفر وکالتا از تعداد ۱۵ عضو کارگروه مربوطه تشکیل شد.
پس از رسمیت یافتن جلسه آقای ولی‌ا.. غلامی نجف‌آبادی به سمت رییس، خانم‌ها بهناز مراد و الناز غلامی به سمت ناظر و آقای سید امین صدرنژاد به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
جلسه پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱- با اکثریت آرا تعداد اعضای هیئت رئیسه کارگروه ۷ نفر مشتمل بر ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل تعیین گردید.
۲- جهت انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه کارگروه به صورت کتبی رای‌گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر حاصل گردید:
آقای مهندس بهشتی (۱۲رای)،
آقای دکتر میرخان (۱۲رای)،
آقای دکتر محمدی (۱۱رای)،
آقای مهندس باقری‌نسب (۱۱رای)،
آقای مهندس صدرنژاد (۱۱رای)،
خانم مهندس مینایی (۵رای)و
آقای مهندس آقانصیری (۳رای).
و در نتیجه آقایان بهشتی، میرخان، محمدی، باقری‌نسب و صدرنژاد به سمت اعضای اصلی و خانم مهندس مینایی و آقای مهندس آقانصیری به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌رئیسه کارگروه برای مدت دو سال انتخاب شدند و قبول مسئولیت نمودند.
جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید