هیئت رئیسه کارگروه فلزات انتخاب گردید.

 در رویدادها, مدارک

پیرو آگهی فراخوان منتشره در تارنمای رسمی اتحادیه، جلسه گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت فلزات اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۳/ ۵ /۹۷ در محل سالن هیئت‌نمایندگان اتاق اصفهان با مشارکت تعداد ۱۵ عضو از تعداد ۱۵ عضو واجد شرایط کارگروه مربوطه تشکیل شد. (فهرست پیوست)
پس از رسمیت یافتن جلسه آقای حمیدرضا ملکی دیزیچه به سمت رییس، آقایان ولی‌ا.. غلامی‌نجف‌آبادی و علی مسلمی به سمت ناظر و آقای سید توحید صدرنژاد به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
جلسه پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱- با اکثریت آرا تعداد اعضای هیئت رئیسه کارگروه ۷ نفر مشتمل بر ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل تعیین گردید.
۲- جهت انتخاب اعضای هیئت‌مدیره کارگروه به صورت کتبی رای‌گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر حاصل گردید:
آقای محمد اکلیلی (۱۳ رای)،
آقای اکبر بنائیان (۱۱ رای)،
آقای مهدی ربانی (۱۱ رای)،
آقای سید حسین ساداتیان (۱۰ رای)،
آقای ایرج صادقی (۸ رای)،
آقای امیرحسین انصاری‌نژاد (۴ رای)،
آقای حسین میرزازاده منفرد (۴ رای) و
آقای علی تیموری (۳ رای).
و در نتیجه آقایان اکلیلی، بنائیان، ربانی، ساداتیان و صادقی به سمت اعضای اصلی و آقایان انصاری‌نژاد و میرزازاده منفرد به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره کارگروه برای مدت دو سال انتخاب شدند و قبول مسئولیت نمودند.
جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید