هیئت رئیسه کارگروه خدمات محیط زیست انتخاب گردید.

 در رویدادها, مدارک

پیرو آگهی فراخوان منتشره در تارنمای رسمی اتحادیه، جلسه گردهمایی عمومی کارگروه خدمات محیط زیست اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۲۵/ ۶ /۹۷ در محل دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران با مشارکت تعداد ۹ عضو از تعداد ۱۵ عضو واجد شرایط کارگروه مربوطه تشکیل شد.
پس از رسمیت یافتن جلسه آقای عباس معلومی به سمت رییس، خانم ریحانه محمدابراهیمی و آقای ساسان شیرخانی‌ارده‌جانی به سمت ناظر و خانم مارال حسینی‌نژاد به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
جلسه پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱- با اکثریت آرا تعداد اعضای هیئت رئیسه کارگروه ۵ نفر مشتمل بر ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل تعیین گردید.
۲- جهت انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه کارگروه به صورت کتبی رای‌گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر حاصل گردید:
آقای اشکان معمارزاده (۹ رای)،
آقای حسین قادی (۷ رای)،
آقای امین صدرنژاد (۷ رای)،
آقای لورنزو نتونو (۲[۵مرحله‌دوم] رای) و
آقای مهدی تابنده (۲[۴مرحله‌دوم] رای).
و در نتیجه آقایان اشکان معمارزاده، حسین قادی، و امین صدرنژاد به سمت اعضای اصلی و آقایان لورنزو نتونو و مهدی تابنده به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره کارگروه برای مدت دو سال انتخاب شدند و قبول مسئولیت نمودند.
جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید