هیئت رئیسه کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی انتخاب گردید.

 در رویدادها, مدارک

پیرو آگهی فراخوان منتشره در تارنمای رسمی اتحادیه، جلسه گردهمایی عمومی کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱/ ۷ /۹۷ در محل دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران با مشارکت تعداد ۶ عضو اصالتا و ۳ عضو وکالتا از تعداد ۱۱ عضو واجد شرایط کارگروه مربوطه تشکیل شد.
پس از رسمیت یافتن جلسه آقای محسن جوکار دریس به سمت رییس، آقایان اشکان معمارزاده و سید امین صدرنژاد به سمت ناظر و آقای سید توحید صدرنژاد به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
جلسه پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱- با اکثریت آرا تعداد اعضای هیئت رئیسه کارگروه ۵ نفر مشتمل بر ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل تعیین گردید.
۲- جهت انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه کارگروه به صورت کتبی رای‌گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیر حاصل گردید:
آقای حسین منیری (۷ رای)،
آقای ولی‌ا.. غلامی نجف‌آبادی (۷ رای)،
آقای نیما اسلامی (۵ رای)،
آقای محمود بابایی (۳ رای) و
آقای امین خراسانی (۳ رای).
و در نتیجه آقایان حسین منیری، ولی‌ا.. غلامی نجف‌آبادی، و نیما اسلامی به سمت اعضای اصلی و آقایان محمود بابایی و امین خراسانی به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره کارگروه برای مدت دو سال انتخاب شدند و قبول مسئولیت نمودند.
جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

پنج × پنج =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید