رفع ابهام از بخشنامه بازخرید سنوات خدمت دیوان عدالت اداری

 در اخبار, مدارک

رفع ابهام از بخشنامه بازخرید سنوات خدمت دیوان عدالت اداری در نامه دیوان عدالت اداری به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید