رفع ابهام از بخشنامه بازخرید سنوات خدمت دیوان عدالت اداری

 در اخبار, مدارک

رفع ابهام از بخشنامه بازخرید سنوات خدمت دیوان عدالت اداری در نامه دیوان عدالت اداری به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

سیزده − هشت =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید