تاکید دوباره معاون اول رئیس‌جمهور بر اخذ نظر کتبی تشکل‌های اقتصادی در پیشنهاد و تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

 در اخبار, مدارک

تاکید مجدد معاون اول رئیس‌جمهور بر اخذ نظر کتبی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در پیشنهاد و تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

Fullscreen Mode
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

18 − 11 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید