بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندها در نشست کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران

 در اخبار, گالری

آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی در نشست کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران بررسی شد.

اعضای کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران با حضور نمایندگانی از انجمن ملی صنایع پلاستیک، انجمن ملی صنایع پلیمر و اتحادیه صنایع بازیافت ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی را بررسی کردند.

در این نشست با توجه به ایرادات اساسی که نسبت به این آیین‌نامه مطرح شد، تصمیم گرفتند ظرف مدتی مشخص که از سوی وزارت کشور مشخص می‌شود، آیین‌نامه جدیدی را تهیه و پیشنهاد، همچنین ایرادات مربوط به آیین‌نامه دولت را هم شناسایی و به پیوست اعلام کنند.

در ابتدای جلسه سعید ذکایی، نایب‌رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گزارشی از مشکلات و نواقصی که در آیین‌نامه دولت وجود دارد، ارائه داد. بر اساس این گزارش در آیین‌نامه موجود، مدیریت جامعی در حوزه پسماند دیده نشده و با توجه به وجود ۴ قانون و آیین‌نامه در همین حوزه به نظر می‌رسد تدوین یک قانون و آیین‌نامه جدید جز چندگانگی نتیجه‌ای به دنبال ندارد و کارآیی این حوزه را از بین می‌برد.

در این گزارش بی‌توجهی به کل زنجیره تولید ارزش پسماند به عنوان یک مشکل دیگر مطرح می‌شود و از سویی رویه دریافت عوارض در این بخش، هدفمند دیده نشده است. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که برخلاف آنچه در عنوان آیین‌نامه روی بخش غیردولتی تأکید دارد، در تهیه بندهای آن هیچ‌گونه بخش غیردولتی دیده نشده است.

در نهایت با توجه به بحث‌هایی که در این نشست مطرح و تشریح شد، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران پیشنهاد داد آیین‌نامه جدیدی با در نظر گرفتن تمام مباحث مطرح شده در این نشست تهیه و در اختیار وزارت کشور که مسئول تدوین این آیین‌نامه است، قرار گیرد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید