اهمیت بازیافت مواد پتروشیمی در برنامه میزبان رادیو ایران

 در اخبار, گالری

شنیدن برنامه

برنامه میزبان رادیو ایران با حضور
آقایان مهندس حسین منیری رییس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی و عضو هیئت مدیره اتحادیه
دکتر رضا پدیدار رییس کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید