آیین‌نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 در اخبار, مدارک

آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی کشور اصلاح شد؛ بر اساس این آئین‌نامه دیگری نیازی به ارائه عدم سوءپیشینه از سوی متقاضی دریافت یا تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی وجود ندارد.

شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آیین‌نامه جدید نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی کشور را ابلاغ کرد. این آیین‌نامه که جایگزین آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۴ شده‌است، مرداد ماه امسال به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران رسید.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این آیین‌نامه شرط ارائه عدم سوءپیشینه از سوی متقاضی دریافت یا تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی حذف شده است. همچنین متقاضی کارت عضویت اتاق بازرگانی از این پس، دیگر الزامی به ارائه اسناد مالکیت برای معرفی دفتر کار ندارد. حذف الزام متقاضی کارت عضویت اتاق بازرگانی به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه یکی از درخواست‌ها و پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران بود که بر اساس آیین‌نامه جدید، این الزام برداشته شده‌است.

Fullscreen Mode
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید