طرح رتبه بندی مراکز اسقاط خودرو در دستور کار قرار گرفت.

 در اخبار

پیرو انعقاد تفاهمنامه همکاری در امر برونسپاری فیمابین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و اتحادیه صنایع بازیافت ایران، همچنین برگزاری همایش صنف و ستاد در مورخه ۲۰ / ۴ / ۹۶ و تایید قاطبه صنف بر این موضوع، جلسات متعدد کارشناسی مدیریت کارگروه خودرویی اتحادیه و با نظارت مدیریت امور مراکز اسقاط ستاد و با اخذ نظرات مختلف صنفی از بدنه این مجموعه صنعتی، صورت پذیرفته و در نتیجه طرح رتبه بندی مراکز در دستور کار قرار گرفت.
به همین منظور کلیه مراکز کشور باید در چهارچوب الزامات فنی ستاد که قبلا ابلاغ گردیده است، نسبت به تکمیل فرم های زیر اقدام نموده و پس از امضاء مدیر عامل و مهر شرکت در تمام صفحات، جهت انجام سایر امور تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۱/۵/۹۶ به آدرس دبیرخانه کارگروه خودرویی توسط پست سفارشی به شرح تهران، بلوار شهید اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان پونک، نبش کوچه طباطبایی، ساختمان حکیم واحد ۱۲ کد پستی ۱۴۶۹۶۱۴۷۸۵ ارسال و در صورت امکان نسخه ای از آن را بصورت پی دی اف در آدرس پست الکترونیکی کارگروه به نشانی kargoruh_esghat@yahoo.com بارگذاری نمایند.
بدیهی است تکمیل فرمهای پیوست به منزله خوداظهاری تلقی شده و کلیه مستندات آن می‌بایست در مرحله راستی آزمایی ارائه گردد.

Fullscreen Mode

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید