مدیریت پسماند و بازیافت در برنامه میزبان رادیو ایران قسمت اول

شنیدن برنامه برنامه میزبان رادیو ایران با حضور آقایان مهندس سید توحید صدرنژاد دبیرکل اتحادیه مهندس اشکان معمارزاده ریاست کارگروه خدمات محیط زیست اتحادیه مهندس علیرضا شریفی‌فرد معاونت امور مناطق [...]

دلالان سالانه حدود دو میلیارد از چرخه ارزش افزوده بازیافت خارج می کنند.

مهندس اشکان معمارزاده: دلال های حوزه پسماند و مافیا آن ها را جمع می کنند و اجازه دسترسی مستقیم نمی دهند و بر اساس محاسبات ما دلال ها سالانه چیزی حدود دو میلیارد از چرخه ارزش افزوده بازیافت خارج [...]

نقش اسقاط خودروهای فرسوده در کاهش آلایندگی هوا در برنامه میزبان رادیو ایران

شنیدن برنامه برنامه میزبان رادیو ایران با حضور آقایان محمدحسین گودرزی ریاست کارگروه صنایع اسقاط اتحادیه دکتر مسعود زندی مدیرکل دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست دکتر احمدی معاون ستاد حمل و [...]

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت کشور مطرح کرد: نقش استراتژیک چرخه بازیافت در تأمین مواد اولیه

شنیدن برنامه تا ۷۵ سال آینده تمام منابع کشور حتی نفت تمام خواهد شد و تنها، چرخه بازیافت است که می تواند در کل کشورهای دنیا تامین مواد اولیه کند بنابراین بسیار مهم و استراتژیک است. برنامه [...]